Kullanım Şartları

SİTEMİZDE YAPACAĞINIZ HER İŞLEM İÇİN LOG KAYDI VE İP KAYDI TUTULMAKTADIR. OLABİLECEK HERHANGİ BİR MUHALEFET HALİNDE FİRMAMIZ GEREKLİ BİLGİLERİ İLGİLİ RESMİ KURUMLARA VERMEYİ TAAHHÜT EDER.

ÜYELERİMİZİN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE HESAP BİLGİLERİ SAKLIDIR. HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN (RESMİ KURUMLAR HARİÇ) HİÇ KİMSE İLE PAYLAŞILMAZ. 

ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN OLSUN OLMASIN, YATIRILAN TUTARI BANKA HESABINIZA TALEP EDEMEZSİNİZ VE ALIŞVERİŞ YAPMAK ZORUNDA KALIRSINIZ. LÜTFEN BU DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÖDEME YAPINIZ. 

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. www.epin.com.tr ve bu siteden sunulan her nevi hizmet Epin ödeme sistemleri Aş.’e aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler www.epin.com.tr tarafından sunulan ve telif hakları Epin ödeme sistemleri Aş.’e ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. 1. Genel www.epin.com.tr tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Epin ödeme sistemleri Aş. ’nın mülkiyetindedir. Epin ödeme sistemleri Aş. bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Epin ödeme sistemleri Aş.’in web sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Epin ödeme sistemleri Aş.’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Epin ödeme sistemleri Aş.’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Epin ödeme sistemleri Aş. tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Epin ödeme sistemleri Aş. gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Epin ödeme sistemleri Aş. hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Epin ödeme sistemleri Aş. ‘ye rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler. Epin ödeme sistemleri Aş. tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Epin ödeme sistemleri Aş. kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Epin ödeme sistemleri Aş.’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Epin ödeme sistemleri Aş. üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler Epin ödeme sistemleri Aş. hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Epin ödeme sistemleri Aş. aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya oyuncular Epin ödeme sistemleri Aş. tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. 2. Şartlar Epin ödeme sistemleri Aş. veya Epin ödeme sistemleri Aş.’in sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Epin ödeme sistemleri Aş. tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta Epin ödeme sistemleri Aş.’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Epin ödeme ve iletişim teknolojileri A.Ş 3360571062 numarası ile kayıtlıdır.

Copyright © EPİN ÖDEME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - All Right Reserved.